Transparența veniturilor salariale

"Art. 33. - Transparența veniturilor salariale
(1) Toate autoritățile și instituțiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) și (3) vor publica la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an, și vor menține publicată o listă a tuturor funcțiilor din autoritățile sau instituțiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice..."

Documentele se publică anual 30 martie / 30 septembrie.
Actualizat la 23.03.2021
Data Descriere document Acces document
23.03.2021 Lista indemnizații și salarii pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul primăriei comunei Miceștii de Câmpie
30.03.2020 Tabel nominal cuprinzând situația salariilor și funcțiilor din cadrul primăriei comunei Miceștii de Câmpie
30.03.2019 Tabel nominal cuprinzând situația salariilor și funcțiilor din cadrul primăriei comunei Miceștii de Câmpie