Convocări ședințe

ART. 134 Convocarea ședințelor consiliului local
(1) Consiliul local se convoacă după cum urmează: a) prin dispoziție a primarului, în cazurile prevăzute la art. 133 alin. (1), alin. (2) lit. a) și c); b) prin convocare semnată de către consilierii locali care au această inițiativă, în cazul prevăzut la art. 133 alin. (2) lit. b).
(2) Consilierii locali sunt convocați în scris sau, în funcție de prevederile regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local, prin mijloace electronice, prin grija secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, cel târziu în ziua ulterioară primirii de către acesta a dispoziției sau documentului de convocare inițiat de cel puțin o treime din numărul consilierilor locali în funcție.


Data Descriere Fișiere
21.04.2022 Convocator ședință ordinară 29.04.2022 ora 10:00
21.02.2022 Convocator ședință ordinară 28.02.2022 ora 10:00
21.01.2022 Convocator ședință ordinară 31.01.2022 ora 11:00
19.02.2021 Convocator ședință ordinară 25.02.2021 ora 10:00
15.02.2021 Convocator ședință extraordinară 18.02.2021 ora 10:00
21.01.2021 Convocator ședință ordinară 28.01.2021 ora 10:00
10.12.2020 Convocator ședință ordinară 18.12.2020 ora 12:00
12.11.2020 Convocator ședință extraordinară
04.11.2020 Convocator ședință ordinară
28.10.2020 Convocator ședință ordinară
13.05.2020 Convocator ședință ordinară
15.04.2020 Convocare ședință locală
12.03.2020 Convocator ședință extraordinară
22.02.2020 Convocator ședință extraordinară
19.02.2020 Convocator ședință ordinară
17.02.2020 Convocator ședință extraordinară