Actualizat la 14.03.2022
Data Scurtă descriere Fișier
14.03.2022 Anunț cu privire la următoarele proiecte de hotărâre:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, forma consolidată;

2. Proiect de hotărâre privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr. 1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr. 1277 din 06.12.2018


În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se publică spre cunoștință generală faptul că au fost elaborate Proiectele de hotărâre prevăzute mai sus și intenția de a le supune analizei și aprobării Consiliului local al comunei Miceștii de Câmpie, în ședință ordinară din luna APRILIE 2022.
Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de hotărâre. Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris și se vor depune la Primăria comunei Miceștii de Câmpie, până la data de 15.04.2022 sau se vor comunica prin fax la nr. 0263-356-551: sau prin e-mail, la adresa: micestiidecampie@yahoo.com;
Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.
14.03.2022 PARTICIPĂ LA RECENSĂMÂNT! OM CU OM, CASĂ CU CASĂ
De luni, data de 14 martie începe autorecenzarea populației, etapă care va dura până la data de 15 mai 2022.
Locuitorii UAT MICEȘTII DE CÂMPIE vor putea completa formularele de recensământ, de acasă, accesând www.recensamantromania.ro, folosind un smartphone, tableta, computer, etc.
Persoanele care nu au acces la internet sau competente digitale de bază, va fi disponibil un centru de autorecenzare la sediul Primăriei comunei Miceștii de Câmpie, în locația ”Sala de Ședințe”, persoană contact LAKATOS ATTILA-RECENZOR ARA – COD RECENZOR 0338450001- TELEFON 0740/262.519.
Vă rugăm să aveți la dumneavoastră CĂRȚILE DE IDENTITATE/ BULETINE DE IDENTITATE iar pentru copii sub 14 ani, CERTIFICATELE DE NAȘTERE.
Primar
Becan Ioan
10.01.2022 Anunț cu privire la următorul proiect de hotărâre:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Miceștii de Câmpie pe anul 2022. Anexa nr. 1 Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022
În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se publică spre cunoștință generală faptul că a fost elaborat Proiectul de hotărâre prevăzut mai sus și intenția de a-l supune analizei și aprobării Consiliului local al comunei Miceștii de Câmpie, în ședință ordinară/extraordinară din luna februarie 2022.
Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de hotărâre. Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris și se vor depune la Primăria comunei Miceștii de Câmpie, până la data de 04.02.2022 sau se vor comunica prin fax la nr. 0263-356-551: sau prin e-mail, la adresa: micestiidecampie@yahoo.com Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului. Proiectul de hotărâre este atașat prezentului anunț, precum și anexele acestuia, care se afișează pe site-ul Primăriei comunei Miceștii de Câmpie, www.micestiidecampie.ro secțiunea INTERES PUBLIC / DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC / Anunțuri.
17.12.2021 Proces verbal de afișare încheiat azi 17.12.2021 cu ocazia afișării ”Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local aferent anului 2022 pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare”
17.12.2021 Anunț cu privire la ”Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local aferent anului 2022 pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare”
05.11.2021 Ca urmare a creșterii ratei de infectare cu virusul SARS-COV-2 și a numeroaselor cazuri cu infectări pe raza comunei Miceștii de Câmpie, vă rugăm a vă conforma și respecta prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1090/2021 și a Hotărârii nr.1.130 din 22 octombrie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și anume: (...)
04.11.2021 Locuitorii comunei Miceștii de Câmpie care doresc să se vaccineze împotriva virusului COVID-19 o pot face joi, data de 11.11.2021 la:
- Silivașu de Câmpie, ora 10:00 - Cămin Cultural
- Sânmihaiu de Câmpie, ora 13:00
15.10.2021Măsuri de sprijin conform Legii nr. 226/2021 - Consumatorul vulnerabil

Ajutorul pentru încălzirea locuinței (sezonul rece), suplimentul pentru energie (lunar, tot anul), măsură de compensare conform O.U.G. nr. 118/2021 pentru consumul de energie electrică și gaze naturale Informații utile
Pliant Ministerul Muncii și Protecției Sociale Pliant
Formular cerere - declarație pe propria răspundere Cerere - declarație pe propria răspundere


Tutoriale video care oferă sprijin în completarea cererii-declarației pe propria răspundere de către persoana singură, reprezentantul familiei, respectiv o terță persoană care reprezintă un solicitant aflat în incapacitatea de a completa formularul

(a) Model completare cerere -declarație pe proprie răspundere-ajutoare de încălzire de către persoana singură
(b) Model completare cerere -declarație pe proprie răspundere-ajutoare de încălzire de către reprezentantul familiei
(b) Model completare cerere -declarație pe proprie răspundere-ajutoare de încălzire de către o terță persoană
-
10.09.2021 Anunț privind acordarea stimulentului educațional sub forma de tichet social în cuantum de 100 lei pe lună pe perioada anului școlar 2021 - 2022 pentru copiii din învățământul preșcolar (GRĂDINIȚĂ)
18.05.2021 ANUNŢ cu privire la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea ”Regulamentului de măsuri ce vizează îmbunătățirea activității de gospodărire și înfrumusețare a Comunei Miceștii de Câmpie, a obligațiilor si responsabilităților care revin institutiilor publice, agentilor economici, cetățenilor pentru buna gospodarire a comunei Miceștii de Câmpie si respectarea condițiilor de mediu, de siguranță precum si stabilirea sancțiunilor”.
23.04.2021 Decizie de anulare a licitației privind concesionarea prin licitația publică a suprafețelor de pajiști aparținând domeniului public al comunei Miceștii de Câmpie
02.04.2021 Primăria comunei Miceștii de Câmpie organizează licitație publică pentru pășunile de pe raza comunei în data de 23.04.2021, ora 12. Data limită pentru depunerea ofertelor 23.04.2021 ora 10:00. Data și locul desfășurării ședinței publice pentru deschiderea ofertelor 23.04.2021 ora 12:00 la sediul primăriei Miceștii de Câmpie.
23.03.2021 În conformitate cu prevederile art.39 alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată cu modificările și completările ulterioare, anunță publicul interesat asupra organizării consultării publice pentru: ”Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2021”
23.03.2021 Proces verbal, încheiat azi 23.03.2021 cu ocazia dezafişării ”Proiectului de Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 6 din 29.01.2020 pentru aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în Comuna MICEȘTII DE CÂMPIE și instituirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2021”
01.03.2021 Începând cu data de 01.03.2021 a demarat campanie de depunere a cererilor pentru subvenții APIA. Având în vedere condițiile impuse de autorități cu privire la COVID-19, vă rugăm să vă informați din timp despre data la care trebuie să vă prezentați la primărie și la APIA pt. depunerea actelor necesare.
16.02.2021 În data de 17.02.2021 operatorul de salubritate SUPERCOM organizează pe raza U.A.T. Miceștii de Câmpie o nouă campanie de colectare a deșeurilor voluminoase
10.02.2021 Anunț cu privire la modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 6 din 29.01.2020 pentru aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în Comuna MICEȘTII DE CÂMPIE și instituirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2021
10.02.2021 Proces verbal, încheiat azi 10.02.2021 cu ocazia afişării ”Proiectul de Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 6 din 29.01.2020 pentru aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în Comuna MICEȘTII DE CÂMPIE și instituirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2021”
02.02.2021 Anunț privind acordarea stimulentului educațional sub forma de tichet social în cuantum de 100 lei pe lună pe perioada anului școlar în curs, în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar a copiilor din familiile defavorizate
19.01.2021 Proces verbal încheiat azi 19.01.2021 cu ocazia afișării
19.01.2021 Anunț în temeiul prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se publică spre cunoștință generală faptul că au fost elaborate:
22.12.2020 Notă de informare pentru beneficiarii programului ”Tichete sociale pentru mese calde" de pe raza UAT Miceștii de Câmpie
29.10.2020 Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu.
27.10.2020 Către locuitorii comunei Miceștii de Câmpie, sat Miceștii de Câmpie, deținătorilor terenurilor ”După Sat” și ”pe grui”
27.10.2020 Către locuitorii comunei Miceștii de Câmpie, sat Visuia, deținătorilor terenurilor situate în satul Visuia ”La Izvor, la Linuț și la Ion a lui Ilie”
27.10.2020 Direcția Silvică pune la dispoziția persoanelor interesate de pe raza UAT Miceștii de Câmpie cantitate de 35 m3, lemn de molid, bun pentru construcție sau foc, la prețul de 220 lei/m3. Persoanele interesate sunt rugate să anunțe secretariatul primăriei pentru a fi înscriși pe listă.
26.10.2020 Primăria comunei Miceștii de Câmpie vă aduce la cunoștință faptul că se pot depune documentele pentru dosarele pentru a benficia de ajutoare pentru încălzirea locuinței în sezonul rece NOIEMBRIE 2020 - MARTIE 2021
31.08.2020 Către toți parinții cu copii preșcolari, clase primare sau gimnaziale de pe raza U.A.T. Miceștii de Câmpie. Guvernul României acordă prin Programul POAD, în baza O.U.G. nr.133/07.08.2020 un sprijin constând în tichete sociale electronice în valoare de 500 lei. Pot beneficia de acest program copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar sau gimnazial.