Procese verbale ședințe Consiliu local

În conformitate cu prevederile ”Legea administrației publice locale nr. 215/2001”, secțiunea a 3-a privind ”Funcționarea Consiliului local”, procesul-verbal și documentele care au fost dezbătute în ședință se depun într-un dosar special al ședinței respective, care va fi numerotat, semnat și sigilat de președintele de ședință și de secretar, după aprobarea procesului-verbal. În termen de 3 zile de la terminarea ședinței, secretarul unității administrativ-teritoriale afișează la sediul primăriei și, după caz, pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al ședinței.


Data Descriere Fișier
- -
Data Descriere Fișier
28.12.2022 proces verbal ședință ordinară
Data Descriere Fișier
22.12.2021 Proces verbal ședință ordinară
16.12.2021 Proces verbal ședință ordinară
26.11.2021 Proces verbal ședință ordinară
19.11.2021 Proces verbal ședință de îndată
10.11.2021 Proces verbal ședință de îndată
19.10.2021 Proces verbal ședință ordinară
30.09.2021 Proces verbal ședință de îndată
30.08.2021 Proces verbal ședință ordinară
26.08.2021 Proces verbal ședință ordinară
30.07.2021 Proces verbal ședință ordinară
30.06.2021 Proces verbal ședință ordinară
22.06.2021 Proces verbal ședință extraordinară
26.05.2021 Proces verbal ședință ordinară
04.05.2021 Proces verbal ședință extraordinară
22.04.2021 Proces verbal ședință ordinară
31.03.2021 Proces verbal ședință ordinară
25.02.2021 Proces verbal ședință ordinară
18.02.2021 Proces verbal ședință extraordinară
28.01.2021 Proces verbal ședință ordinară
19.01.2021 Proces verbal ședință de îndată
Data Descriere Fișier
22.12.2020 Proces verbal ședință de îndată
18.12.2020 Proces verbal ședință ordinară
11.11.2020 Proces verbal ședință ordinară
03.11.2020 Proces verbal ședință ordinară
17.09.2020 Proces verbal ședință extraordinară
10.09.2020 Proces verbal ședință extraordinară
31.07.2020 Proces verbal ședință ordinară
07.07.2020 Proces verbal ședință ordinară
12.06.2020 Proces verbal ședință ordinară
28.05.2020 Proces verbal ședință extraordinară
13.05.2020 Proces verbal ședință ordinară
15.04.2020 Proces verbal ședință extraordinară
23.03.2020 Proces verbal ședință extraordinară
12.03.2020 Proces verbal ședință extraordinară
28.02.2020 Proces verbal ședință de îndată
20.02.2020 Proces verbal ședință ordinară
17.02.2020 Proces verbal ședință de îndată
29.01.2020 Proces verbal ședință de ordinară
15.01.2020 Proces verbal ședință de ordinară
Data Descriere Fișier
27.06.2019 Proces verbal ședință ordinară
10.06.2019 Proces verbal ședință de îndată
31.05.2019 Proces verbal ședință ordinară
24.04.2019 Proces verbal ședință ordinară
17.04.2019 Proces verbal ședință de îndată
29.03.2019 Proces verbal ședință ordinară
25.03.2019 Proces verbal ședință de îndată
28.02.2019 Proces verbal ședință ordinară
31.01.2019 Proces verbal ședință ordinară