Dispozițiile autorității executive

Actele administrative emise de primar, cu caracter normativ; Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive; Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive


Nr. Data Scurtă descriere Fișier
103 31.12.2021 privind îndreptarea erorii materiale în sensul renumerotării dispozițiilor primarului comunei Miceștii de Câmpie, pe anul 2021, de la nr. 91-102
102 31.12.2021 privind modificarea componenței Comisiei speciale de inventariere a domeniului public al comunei Miceștii de Câmpie
100 31.12.2021 privind modificarea și actualizarea componenței Comisiei de monitorizare pentru dezvoltarea, monitorizarea, coordonarea, îndrumarea metodologică și raportarea cu privire la sistemul de control managerial al structurilor din aparatul de specialitate al primarului comunei Miceștii de Câmpie și serviciile publice de interes local
98 21.12.2021 privind aprobarea suplimentului pentru combustibili solizi sau lichizi
97 21.12.2021 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi
95 21.12.2021 privind acordarea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichete sociale în valoare de 100 lei / tichet, copiilor preșcolari provenind din familiile defavorizate de pe raza comunei Miceștii de Câmpie
93 21.12.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Miceștii de Câmpie în ședință de îndată, pentru data de 22 decembrie 2021, ora 13:00
92 20.12.2021 pentru constituirea Comisiei de recepție la lucrări de reparații și la lucrări de întreținere la obiectivele din comuna Miceștii de Câmpie
91 10.12.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Miceștii de Câmpie în ședință ordinară, în data de 16 decembrie 2021, ora 10:00
83 22.11.2021 privind aprobarea suplimentului pentru gaze naturale
82 22.11.2021 privind aprobarea suplimentului pentru energie electrică
81 22.11.2021 privind aprobarea suplimentului pentru combustibili solizi sau lichizi
80 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi
70 22.11.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Miceștii de Câmpie în ședință ordinară pentru data de 26.11.2021, ora 10:00
77 18.11.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Miceștii de Câmpie în ședință de îndată, în data de 19 noiembrie 2021, ora 10:00
76 09.11.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Miceștii de Câmpie în ședință de îndată, în data de 10 noiembrie 2021, ora 9:00
75 27.10.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Miceștii de Câmpie în ședință extraordinară, în data de 1 noiembrie 2021, ora 10:00
74 13.10.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Miceștii de Câmpie în ședință ordinară, în data de 19 octombrie 2021, ora 10:00
73 30.09.2021 privind acordarea de premii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Miceștii de Câmpie pentru complexitatea și volumul de activitate efectuat
71 24.09.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Miceștii de Câmpie în ședință ordinară, în data de 30 septembrie 2021, ora 10:00
69 21.09.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Miceștii de Câmpie în ședință extraordinară, în data de 23 septembrie 2021, ora 12:00
68 21.09.2021 privind continuarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere de secretar general al comunei Miceștii de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud de către doamna Egri-Kasonyi Ildiko-Eva
67 18.09.2021 privind abrogarea dispoziției nr.3/16.01.2020 de numire persoană responsabilă exercitare control financiar preventiv
66 18.09.2021 privind acordarea premiului de excelență doamnei Egri-Kasonyi Ildiko-Eva, consilier clasa I, secretar delegat în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Miceștii de Câmpie
64 01.09.2021 privind desemnarea persoanelor responsabile cu supravegherea executării obligației de prestare a muncii neremunerate în folosul comunității pentru U.A.T. Miceștii de Câmpie
62 30.08.2021 privind numirea Responsabilului de caz prevenire (RCP) pentru copiii cu dizabilități, domiciliați pe raza administrativ - teritorială a comunei Miceștii de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud
61 26.08.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Miceștii de Câmpie în ședință extraordinară, în data de 30 august 2021, ora 14:00
56 20.08.2021 privind delegarea unor atribuții ale Primarului comunei Miceștii de Câmpie, pe perioada concediului de odihnă, doamnei Egri-Kasonyi Ildiko-Eva, secretar delegat temporar și d-lui Nagy Alexandru, referent asistent, șef SVSU în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Miceștii de Câmpie
55 19.08.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Miceștii de Câmpie în ședință ordinară, în data de 26.08.2021, ora 10:00
52 10.08.2021 privind stabilirea persoanelor responsabile cu aplicarea prevederilor referitoare la combaterea buruienii ambrozia pe raza U.A.T. Miceștii de Câmpie
51 06.08.2021 privind modificarea componenței Comitetului Local pentru Situații de Urgență și a Centrului Operativ cu Activitate Temporară la nivelul Primăriei comunei Miceștii de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud
50 06.08.2021 privind nominalizarea operatorilor economici din rețeaua comercială a comunei Miceștii de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud care vor distribui produse raționalizate la mobilizare sau război
49 06.08.2021 privind actualizarea componenței Comisiei pentru probleme de apărare pe raza U.A.T. Miceștii de Câmpie
48 06.08.2021 privind numirea Responsabilului cu mobilizarea la locul de muncă
47 23.07.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Miceștii de Câmpie în ședință ordinară, în data de 30 iulie 2021, ora 10:00
46 14.07.2021 privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere de secretar general al comunei Miceștii de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud de către doamna Egri-Kasonyi Ildiko-Eva
45 14.07.2021 privind modificarea componenței Comisiei de Acceptanță a Serviciilor realizate în Contractele de Înregistrare Sistematică a Imobilelor pe Sectoarele Cadastrale Contractate
43 30.06.2021 privind virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar din bugetul anului 2021
42 24.06.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Miceștii de Câmpie în ședință ordinară, în data de 30 iunie 2021, ora 10:00
41 17.06.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Miceștii de Câmpie în ședință extraordinară, în data de 22.06.2021, ora 10:00
39 09.06.2021 privind stabilirea dreptului de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță
38 08.06.2021 privind rectificarea actului de căsătorie nr.2 din 30.04.1984 Miceștii de Câmpie, Ex. I și II privind pe numiții (soții) TODEA GHEORGHE și DREPTATE ANA
37 07.06.2021 privind constituirea comisiei de recepție la finalizarea lucrărilor pentru investiția: ”MODERNIZARE ȘCOALĂ LOCALITATEA VISUIA, COMUNA MICEȘTII DE CÂMPIE”
36 19.05.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Miceștii de Câmpie în ședință ordinară, în data de 26.05.2021, ora 10:00
35 07.05.2021 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor crescătorilor de animale pentru concesionarea prin licitație publică a pășunilor publice, respectiv închirierea pășunilor private ale comunei Miceștii de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud
34 29.04.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Miceștii de Câmpie în ședință extraordinară, în data de 04.05.2021, ora 10:00
33 15.04.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Miceștii de Câmpie în ședință ordinară, în data de 22 aprilie 2021, ora 10:00
32 09.04.2021 privind constituirea comisiei de recepție finală a lucrărilor pentru investiția: ”Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Miceștii de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud”
28 24.03.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Miceștii de Câmpie în ședință ordinară, în data de 31 martie 2021, ora 10:00
27 17.03.2021 privind reîncadrarea doamnei EGRI-KASONYI ILDIKO-EVA în funcția publică de execuție consilier clasa I - asistent la Compartimentul asistență socială, monitorizarea procedurilor administrative din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Miceștii de Câmpie, începând cu data de 28.01.2021
26 17.03.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Miceștii de Câmpie în ședință extraordinară, în data de 22 martie 2021, ora 11:00
25 09.03.2021 privind încadrarea d-lui Stupinean Cristinel pe postul de muncitor calificat, tractorist/mașinist la mașini pentru terasamente (buldoexcavatorist) (...)
24 26.02.2021 privind desemnarea persoanei responsabile cu completarea și ținerea la zi a registrului agricol în format lectric și electronic precum și centralizarea și transmiterea datelor către Registrul Agricol Național (RAN) și Registrul Electronic Național al Nomenclaturii Stradale (RENNS)
23 26.02.2021 privind încetarea de drept a raporturilor de serviciu a domnului Rus Ghiorghe din funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 5, din cadrul compartimentului agricol, urbanism al aparatului de specialitate al primarului comunei Miceștii de Câmpie
22 26.02.2021 privind desemnarea d-lui Nagy Alexandry - referent III, asistent, șef SVSU în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Miceștii de Câmpie ca persoană cu atribuții în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului, autorizarea executării lucrărilor de construcții
20 24.02.2021 privind modificarea componenței COMISIEI COMUNALE pentru recensământul general agricol, conform O.U.G. nr.22/2020 privind recensământul general agricol din România, runda 2020
19 19.02.2021 dispoziție convocare ședință ordinară 25.02.2020 ora 10:00
18 15.02.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Miceștii de Câmpie în ședință extraordinară, în data de 18 februarie 2021, ora 10:00
17 10.02.2021 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea postului contractual vacant de MUNCITOR CALIFICAT – TRACTORIST/BULDOEXCAVATORIST, în cadrul compartimentului personal deservire al primăriei comunei Miceștii de Câmpie în perioada 04 – 05 martie 2021
13 08.02.2021 privind stabilirea indemnizațiilor pentru persoanele cu handicap din cadrul Primăriei comunei Miceștii de Câmpie începând cu data de 13 ianuarie 2021
11 01.02.2021 privind indentificarea și aprobarea listei persoanelor eligibile pentru tichete sociale mese calde - persoane/familii fără adăposst, persoane/familii evacuate, familiile cu copii care nu au domiciliul stabil și familii monoparentale de pe raza comunei Miceștii de Câmpie
10 01.02.2021 privind constituirea grupului de lucru și a adresei de livrare/recepție/depozitare pentru ajutoarele de igienă prin Programul operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) 2020/2021, pe raza comunei Miceștii de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud
06 21.01.2021 dispoziție de convocare ședință de Consiliu local
05 19.01.2021 privind aprobarea instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor și atribuțiile salariaților la locul de muncă, la nivelul primăriei comunei Miceștii de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud
04 18.01.2021 dispoziție de convocare ședință de Consiliu local
03 14.01.2021 privind stabilirea indemnizației viceprimarului comunei Miceștii de Câmpie cu data de 04.11.2020
02 14.01.2021 privind modificarea dispoziției nr. 99 din data de 31.12.2020 a constituirii comisiei de recepție la finalizarea lucrărilor pentru investiția: ”MODERNIZARE ȘCOALĂ LOCALITATEA VISUIA, COMUNA MICEȘTII DE CÂMPIE”
Nr. Data Scurtă descriere Fișier


în curs de actualizare . . .

Nr. Data Descriere
103 31.12.2021 privind îndreptarea erorii materiale în sensul renumerotării dispozițiilor primarului comunei Miceștii de Câmpie, pe anul 2021, de la nr. 91-102
102 31.12.2021 privind modificarea componenței Comisiei speciale de inventariere a domeniului public al comunei Miceștii de Câmpie
101 31.12.2021 modificare cunatum ASF
100 31.12.2021 privind modificarea și actualizarea componenței Comisiei de monitorizare pentru dezvoltarea, monitorizarea, coordonarea, îndrumarea metodologică și raportarea cu privire la sistemul de control managerial al structurilor din aparatul de specialitate al primarului comunei Miceștii de Câmpie și serviciile publice de interes local
99 21.12.2021 privind aprobarea suplimentului pentru combustibili solizi sau lichizi și energie electrică
98 21.12.2021 privind aprobarea suplimentului pentru combustibili solizi sau lichizi
97 21.12.2021 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi
96 21.12.2021 privind acordarea dreptului la stimulent educațional sub forma de tichete sociale în valoare de 100 lei/tichet/lunar
95 21.12.2021 privind acordarea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichete sociale în valoare de 100 lei / tichet, copiilor preșcolari provenind din familiile defavorizate de pe raza comunei Miceștii de Câmpie
94 21.12.2021 privind stabilirea dreptului de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță
93 21.12.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Miceștii de Câmpie în ședință de îndată, pentru data de 22 decembrie 2021, ora 13:00
92 20.12.2021 pentru constituirea Comisiei de recepție la lucrări de reparații și la lucrări de întreținere la obiectivele din comuna Miceștii de Câmpie
91 10.12.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Miceștii de Câmpie în ședință ordinară, în data de 16 decembrie 2021, ora 10:00
90 07.12.2021 privind încetarea plății indemnizației lunare
89 06.12.2021 privind încetarea indemnizației lunare de handicap
88 06.12.2021 privind încetarea indemnizației lunare de handicap
87 06.12.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut
86 02.12.2021 privind acordarea indemnizației lunare
85 02.12.2021 privind încetarea plății indemnizației lunare cuvenite
84 02.12.2021 privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social
83 22.11.2021 privind aprobarea suplimentului pentru gaze naturale
82 22.11.2021 privind aprobarea suplimentului pentru energie electrică
81 22.11.2021 privind aprobarea suplimentului pentru combustibili solizi sau lichizi
80 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi
70 22.11.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Miceștii de Câmpie în ședință ordinară pentru data de 26.11.2021, ora 10:00
78 22.11.2021 privind stabilirea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei
77 18.11.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Miceștii de Câmpie în ședință de îndată, în data de 19 noiembrie 2021, ora 10:00
76 09.11.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Miceștii de Câmpie în ședință de îndată, în data de 10 noiembrie 2021, ora 9:00
75 27.10.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Miceștii de Câmpie în ședință extraordinară, în data de 1 noiembrie 2021, ora 10:00
74 13.10.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Miceștii de Câmpie în ședință ordinară, în data de 19 octombrie 2021, ora 10:00
72 30.09.2021 privind angajarea pe postul de asistent personal pentru îngrijire persoană cu handicap grav
73 30.09.2021 privind acordarea de premii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Miceștii de Câmpie pentru complexitatea și volumul de activitate efectuat
71 24.09.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Miceștii de Câmpie în ședință ordinară, în data de 30 septembrie 2021, ora 10:00
70 24.09.2021 privind prelungirea Contractului individual de muncă pe postul de asistent persona pentru îngrijire persoană cu handicap grav
69 21.09.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Miceștii de Câmpie în ședință extraordinară, în data de 23 septembrie 2021, ora 12:00
68 21.09.2021 privind continuarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere de secretar general al comunei Miceștii de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud de către doamna Egri-Kasonyi Ildiko-Eva
67 18.09.2021 privind abrogarea dispoziției nr.3/16.01.2020 de numire persoană responsabilă exercitare control financiar preventiv
66 18.09.2021 privind acordarea premiului de excelență doamnei Egri-Kasonyi Ildiko-Eva, consilier clasa I, secretar delegat în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Miceștii de Câmpie
65 03.09.2021 privind încetarea plății indemnizației lunare cuvenite
64 01.09.2021 privind desemnarea persoanelor responsabile cu supravegherea executării obligației de prestare a muncii neremunerate în folosul comunității pentru U.A.T. Miceștii de Câmpie
63 03.09.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou născut
62 30.08.2021 privind numirea Responsabilului de caz prevenire (RCP) pentru copiii cu dizabilități, domiciliați pe raza administrativ - teritorială a comunei Miceștii de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud
61 26.08.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Miceștii de Câmpie în ședință extraordinară, în data de 30 august 2021, ora 14:00
60 26.08.2021 privind încetarea plății indemnizației lunare cuvenite
59 20.08.2021 privind continuarea acordării indemnizației lunare
58 20.08.2021 privind continuarea acordării indemnizației lunare
57 20.08.2021 privind modificarea numărului de membri pentru familia
56 20.08.2021 privind delegarea unor atribuții ale Primarului comunei Miceștii de Câmpie, pe perioada concediului de odihnă, doamnei Egri-Kasonyi Ildiko-Eva, secretar delegat temporar și d-lui Nagy Alexandru, referent asistent, șef SVSU în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Miceștii de Câmpie
55 19.08.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Miceștii de Câmpie în ședință ordinară, în data de 26.08.2021, ora 10:00
54 10.08.2021 privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav
53 10.08.2021 privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav
52 10.08.2021 privind stabilirea persoanelor responsabile cu aplicarea prevederilor referitoare la combaterea buruienii ambrozia pe raza U.A.T. Miceștii de Câmpie
51 06.08.2021 privind modificarea componenței Comitetului Local pentru Situații de Urgență și a Centrului Operativ cu Activitate Temporară la nivelul Primăriei comunei Miceștii de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud
50 06.08.2021 privind nominalizarea operatorilor economici din rețeaua comercială a comunei Miceștii de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud care vor distribui produse raționalizate la mobilizare sau război
49 06.08.2021 privind actualizarea componenței Comisiei pentru probleme de apărare pe raza U.A.T. Miceștii de Câmpie
48 06.08.2021 privind numirea Responsabilului cu mobilizarea la locul de muncă
47 23.07.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Miceștii de Câmpie în ședință ordinară, în data de 30 iulie 2021, ora 10:00
46 14.07.2021 privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere de secretar general al comunei Miceștii de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud de către doamna Egri-Kasonyi Ildiko-Eva
45 14.07.2021 privind modificarea componenței Comisiei de Acceptanță a Serviciilor realizate în Contractele de Înregistrare Sistematică a Imobilelor pe Sectoarele Cadastrale Contractate
44 14.07.2021 încetare contract individual de muncă din funcția de asistent personal pentru îngrijirea persoanei cu handicap grav
43 30.06.2021 privind virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar din bugetul anului 2021
42 24.06.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Miceștii de Câmpie în ședință ordinară, în data de 30 iunie 2021, ora 10:00
41 17.06.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Miceștii de Câmpie în ședință extraordinară, în data de 22.06.2021, ora 10:00
40 09.06.2021 încetare drept plata ASF
39 09.06.2021 privind stabilirea dreptului de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță
38 08.06.2021 privind rectificarea actului de căsătorie nr.2 din 30.04.1984 Miceștii de Câmpie, Ex. I și II privind pe numiții (soții) TODEA GHEORGHE și DREPTATE ANA
37 07.06.2021 privind constituirea comisiei de recepție la finalizarea lucrărilor pentru investiția: ”MODERNIZARE ȘCOALĂ LOCALITATEA VISUIA, COMUNA MICEȘTII DE CÂMPIE”
36 19.05.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Miceștii de Câmpie în ședință ordinară, în data de 26.05.2021, ora 10:00
35 07.05.2021 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor crescătorilor de animale pentru concesionarea prin licitație publică a pășunilor publice, respectiv închirierea pășunilor private ale comunei Miceștii de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud
34 29.04.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Miceștii de Câmpie în ședință extraordinară, în data de 04.05.2021, ora 10:00
33 15.04.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Miceștii de Câmpie în ședință ordinară, în data de 22 aprilie 2021, ora 10:00
32 09.04.2021 privind constituirea comisiei de recepție finală a lucrărilor pentru investiția: ”Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Miceștii de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud”
31 31.03.2021 încetare plată indemnizație lunară de handicap cuvenite
30 31.03.2021 încetare plată indemnizație lunară de handicap cuvenite
29 31.03.2021 încetare plată indemnizație lunară de handicap cuvenite
28 24.03.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Miceștii de Câmpie în ședință ordinară, în data de 31 martie 2021, ora 10:00
27 17.03.2021 privind reîncadrarea doamnei EGRI-KASONYI ILDIKO-EVA în funcția publică de execuție consilier clasa I - asistent la Compartimentul asistență socială, monitorizarea procedurilor administrative din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Miceștii de Câmpie, începând cu data de 28.01.2021
26 17.03.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Miceștii de Câmpie în ședință extraordinară, în data de 22 martie 2021, ora 11:00
25 09.03.2021 privind încadrarea d-lui Stupinean Cristinel pe postul de muncitor calificat, tractorist/mașinist la mașini pentru terasamente (buldoexcavatorist) (...)
24 26.02.2021 privind desemnarea persoanei responsabile cu completarea și ținerea la zi a registrului agricol în format lectric și electronic precum și centralizarea și transmiterea datelor către Registrul Agricol Național (RAN) și Registrul Electronic Național al Nomenclaturii Stradale (RENNS)
23 26.02.2021 privind încetarea de drept a raporturilor de serviciu a domnului Rus Ghiorghe din funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 5, din cadrul compartimentului agricol, urbanism al aparatului de specialitate al primarului comunei Miceștii de Câmpie
22 26.02.2021 privind desemnarea d-lui Nagy Alexandry - referent III, asistent, șef SVSU în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Miceștii de Câmpie ca persoană cu atribuții în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului, autorizarea executării lucrărilor de construcții
21 24.02.2021 acordare stimulent financiar
20 24.02.2021 privind modificarea componenței COMISIEI COMUNALE pentru recensământul general agricol, conform O.U.G. nr.22/2020 privind recensământul general agricol din România, runda 2020
19 19.02.2021 dispoziție convocare ședință ordinară 25.02.2020 ora 10:00
18 15.02.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Miceștii de Câmpie în ședință extraordinară, în data de 18 februarie 2021, ora 10:00
17 10.02.2021 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea postului contractual vacant de MUNCITOR CALIFICAT – TRACTORIST/BULDOEXCAVATORIST, în cadrul compartimentului personal deservire al primăriei comunei Miceștii de Câmpie în perioada 04 – 05 martie 2021
16 08.02.2021 stabilirea salariu asistent personal pentru persoana cu handicap, cu data de 13.01.2021
15 08.02.2021 stabilirea salariu asistent personal pentru persoana cu handicap, cu data de 13.01.2021
14 08.02.2021 stabilirea salariu asistent personal pentru persoana cu handicap, cu data de 13.01.2021
13 08.02.2021 privind stabilirea indemnizațiilor pentru persoanele cu handicap din cadrul Primăriei comunei Miceștii de Câmpie începând cu data de 13 ianuarie 2021
12 01.02.2021 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne
11 01.02.2021 privind indentificarea și aprobarea listei persoanelor eligibile pentru tichete sociale mese calde - persoane/familii fără adăposst, persoane/familii evacuate, familiile cu copii care nu au domiciliul stabil și familii monoparentale de pe raza comunei Miceștii de Câmpie
10 01.02.2021 privind constituirea grupului de lucru și a adresei de livrare/recepție/depozitare pentru ajutoarele de igienă prin Programul operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) 2020/2021, pe raza comunei Miceștii de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud
09 29.01.2021 privind angajarea pe postul de asistent personal, pentru îngrijirea persoanei cu handicap grav
08 29.01.2021 privind încetarea contractului individual de muncă din funcția de asistent personal pentru îngrijirea persoanei cu handicap grav
07 21.01.2021 privind prelungirea contractulu individual de muncă pe postul de asistent personal pentru persoana cu handicap grav
06 21.01.2021 dispoziție de convocare ședință de Consiliu local
05 19.01.2021 privind aprobarea instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor și atribuțiile salariaților la locul de muncă, la nivelul primăriei comunei Miceștii de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud
04 18.01.2021 dispoziție de convocare ședință de Consiliu local
03 14.01.2021 privind stabilirea indemnizației viceprimarului comunei Miceștii de Câmpie cu data de 04.11.2020
02 14.01.2021 privind modificarea dispoziției nr. 99 din data de 31.12.2020 a constituirii comisiei de recepție la finalizarea lucrărilor pentru investiția: ”MODERNIZARE ȘCOALĂ LOCALITATEA VISUIA, COMUNA MICEȘTII DE CÂMPIE”
01 05.01.2021 privind încetarea plății indemnizației lunare
Nr. Data Descriere

ARHIVA- An 2020