Consilieri mandat 2020-2024

Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Actualizat la 11.11.2020
# Nume, prenume Apartenența politică
1 Beldean Nicolaie
2 Bendean Dumitru
3 Bocskai Andrei
4 Dreptate Florin
5 Matei Viluț
6 Oltean Mihai
7 Pop Grigore
8 Rus Ioan
9 Rus Nelu-Stănel