Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;


Nr. Data Scurtă descriere Fișier
10 30.01.2023 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
09 30.01.2023 privind aprobarea Memoriului tehnico-economic și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud”, în vederea finanțării prin POIM 2014 - 2020
08 30.01.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008
07 30.01.2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Miceștii de Câmpie
06 30.01.2023 privind aprobarea de către Consiliul local al comunei Miceștii de Câmpie a achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de/sau reprezentare în litigiile juridice ale primăriei, consiliului local sau comunei Miceștii de Câmpie în anul 2023
05 30.01.2023 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Devizului general pentru obiectivul de investiții ”Modernizare infrastructura rutieră în comuna Miceștii de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud, etapa I”
04 30.01.2023 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local aferent anului 2023 pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
03 30.01.2023 privind însușirea raportului privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav din cadrul Primăriei comunei Miceștii de Câmpie pentru semestrul II, anul 2022
02 30.01.2023 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Miceștii de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud pentru anul școlar 2023 - 2024
01 30.01.2023 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Miceștii de Câmpie pe anul 2023
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
365 07.02.2023 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Miceștii de Câmpie să voteze aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud
02 03.01.2023 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Miceștii de Câmpie pe anul 2023
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Observații
365 07.02.2023 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Miceștii de Câmpie să voteze aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud -
02 03.01.2023 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Miceștii de Câmpie pe anul 2023 -
Nr. Data Scurtă descriere Observații
Nr. Data Scurtă descriere Observații
10 30.01.2023 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud -
09 30.01.2023 privind aprobarea Memoriului tehnico-economic și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud”, în vederea finanțării prin POIM 2014 - 2020 -
08 30.01.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008 -
07 30.01.2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Miceștii de Câmpie -
06 30.01.2023 privind aprobarea de către Consiliul local al comunei Miceștii de Câmpie a achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de/sau reprezentare în litigiile juridice ale primăriei, consiliului local sau comunei Miceștii de Câmpie în anul 2023 -
05 30.01.2023 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Devizului general pentru obiectivul de investiții ”Modernizare infrastructura rutieră în comuna Miceștii de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud, etapa I” -
04 30.01.2023 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local aferent anului 2023 pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare -
03 30.01.2023 privind însușirea raportului privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav din cadrul Primăriei comunei Miceștii de Câmpie pentru semestrul II, anul 2022 -
02 30.01.2023 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Miceștii de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud pentru anul școlar 2023 - 2024 -
01 30.01.2023 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Miceștii de Câmpie pe anul 2023 -
Nr. Data Scurtă descriere Observații


ARHIVA - AN 2022

ARHIVA - AN 2021