Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;


Nr. Data Scurtă descriere Fișier
- - . . . în curs de actualizare
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
798 21.04.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ” amplasată în localitatea Miceștii de Câmpie, comuna Miceștii de Câmpie, nr. 24A, CF: 25655
795 21.04.2022 privind aprobarea rectificării bugetare a bugetului comunei Miceştii de Câmpie pe anul 2022 în baza Deciziei nr. 4/ 11.04.2022 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2022
761 14.04.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Miceștii de Câmpie
538 14.03.2022 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr. 1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
537 14.03.2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, forma consolidată
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Observații
798 21.04.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ” amplasată în localitatea Miceștii de Câmpie, comuna Miceștii de Câmpie, nr. 24A, CF: 25655 -
795 21.04.2022 privind aprobarea rectificării bugetare a bugetului comunei Miceştii de Câmpie pe anul 2022 în baza Deciziei nr. 4/ 11.04.2022 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2022 -
538 14.03.2022 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr. 1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud -
537 14.03.2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, forma consolidată -
Nr. Data Scurtă descriere Observații
Nr. Data Scurtă descriere Observații
- - . . . în curs de actualizare -
Nr. Data Scurtă descriere Observații


ARHIVA - AN 2021