Declarații de avere și interese

Declarațiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere și vor cuprinde toate datele și informațiile solicitate de formular (funcție, CNP, domiciliu), potrivit modelelor prevăzute în Anexa nr. 1 din Legea nr. 176/2010
Declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind funcţiile şi activităţile prevăzute în Anexa nr. 2, din Legea nr. 176/2010, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit legii, declarațiile de avere și declarațiile de interese (depuse începând cu luna octombrie 2010) se afișează pe pagina de internet a instituției prin anonimizarea adresei imobilelor declarate (cu excepția localității unde sunt situate), adresei instituției care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnăturii.

Declarațiile se depun anual, până la data de 15 iunie.
Actualizat la 15.06.2022
# Nume, prenume Declarație de avere Declarație de interese
01 BECAN IOAN
02 BELDEN NICOLAIE
03 BENDEAN DUMITRU
04 BOCSKAI ANDREI
05 DREPTATE FLORIN
06 EGRI-KASONYI ILDIKO-EVA
07 LAKATOS ATTILA
08 LENGHEL CARMEN-NICOLETA
09 MATEI VILUȚ
10 NAGY ALEXANDRU
11 OLTEAN MIHAI
12 POP GRIGORE
13 RUS IOAN
14 RUS NELU-STĂNEL
15 STUPINEAN MARIA

Arhiva 2021 (format ZIP) Arhiva 2020 (format ZIP) Arhiva 2019 (format ZIP) Arhiva 2018 (format ZIP)