Regulamente și proceduri administrative


Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Miceștii de Câmpie

actualizat 2020


Codul etic și de integritate al funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul primăriei Miceștii de Câmpie

actualizat 2020