Regulament de organizare consiliul local

Consiliul local Miceștii de Câmpie este autoritatea deliberativă a administraţiei publice care funcţionează autonom, asigură realizarea autonomiei locale şi rezolvarea treburilor publice din comună, în condiţiile prevăzute de lege. În scopul respectării legalităţii şi asigurării condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţii se adoptă următoarele norme, care constituie Regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului local.


Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Miceștii de Câmpie

actualizat 2022 / 35. pag / PDF